Sporta kluba nolikums

Biedrības „Liepājas boulinga klubs” sporta kluba nolikums
Liepājā, 2018. gada 14. septembrī

Kluba darbības mērķi
• Veicināt boulinga kā sporta veida atpazīstamību Liepājā un tās reģionā
• Veicināt bērnu, jauniešu un citu interesentu iesaisti boulinga spēles prasmju uzlabošanā un pilnveidošanā

Kluba darbības uzdevumi
• Organizēt Liepājas pilsētas reģionālās boulinga sacensības ikvienam interesentam
• Organizēt kluba biedru dalību sacensībās Latvijā un ārvalstīs
• Veicināt ārējo komunikāciju ar medijiem Liepājas boulinga kultūras popularizēšanā
• Sadarboties ar valsts, pašvaldību iestādēm, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmumiem, kuru darbība saistīta ar sportu un kuru vēlme būtu atbalstīt klubu materiāli un finansiāli

  • Kluba vadība
    • Kluba vadība sastāv no biedrības „Boulinga klubs „Dzintara Boulings” dibinātājiem, kuri darbojas valdē
    • Valde sastāv no diviem valdes locekļiem, kuri ir tiesīgi pārstāvēt klubu atsevišķi

Iestāšanās klubā
• Par kluba biedru var kļūt jebkura fiziska persona, aizpildot pieteikuma anketu un samaksājot kluba biedra naudu 3 dienu laikā pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas

Izslēgšana no kluba
• No kluba biedri var tik izslēgti, ja kluba biedrs neievēro kādu no atpūtas un izklaides centra „Dzintara Boulings” iekšējās kārtības noteikumiem, regulāri kavē vai nemaksā statūtos noteikto biedra naudu, rupji vai neētiski pārkāpj vispārinātās pieklājības normas, kas traucē vai citādi aizskar citu biedru cieņu.
• Kluba biedrs var tikt izslēgts no kluba tikai ar biedrības valdes lēmumu

Biedru nauda un lojalitātes programma
• Kluba biedrs maksā ikmēneša biedra naudu 15 EUR apmērā līdz tekošā mēneša 15. datumam
• Iestājoties klubā, biedrs iegūst speciālo Dzintara boulinga klienta karti:
• Kartes priekšrocības:
———–20% atlaide ēdieniem picērijā ”Strike Pizza”;
———–5% atlaide dzērieniem „Dzintara boulinga” bārā;
———–Pēc iepriekš saskaņota grafika un nosacījumiem ar „Dzintara boulingu” bezmaksas 1h treniņi 3x nedēļā no pirmdienas līdz ceturtdienai, līdz plkst. 17:00 neierobežoti un līdz pulksten 19:00 vadoties pēc boulinga zāles noslogojuma